Disclaimer.

Toegang tot en gebruik van deze website van JsD Dogsecurity en de producten en
diensten die via deze website beschikbaar zijn (hierna: de website), worden beheerst door de volgende disclaimer.

Door gebruik van de website, gaat u akkoord met al deze voorwaarden en mededelingen, zonder wijzingen van uw zijde. De informatie op deze website is door JsD Dogsecurity met alle zorgvuldigheid gepubliceerd. De gepresenteerde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan ieder moment gewijzigd worden.

Uitgezonderd in het geval er sprake is van grove onachtzaamheid of opzet van de zijde van JsD Dogsecurity, zal JsD Dogsecurity niet aansprakelijk zijn voor enige directe dan wel gevolgschade geleden door gebruikers van de website of derden.

JsD Dogsecurity sluit alle aansprakelijkheid in iedere vorm uit voor informatie van derden of andere zaken, welke beschikbaar zijn gesteld op of toegankelijk zijn via de website.

JsD Dogsecurity zal niet aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door virussen en andere programma’s of bestanden, welke via de website van JsD Dogsecurity of op enige andere wijze worden ontvangen door de gebruiker, tenzij de gebruiker aantoont dat JsD Dogsecurity haar verplichtingen niet behoorlijk en zorgvuldig heeft uitgevoerd.

In geen geval garandeert JsD Dogsecurity de ononderbroken beschikbaarheid van de telecommunicatieverbinding en indien van toepassing, de onderbroken toegang tot de website of andere dienstverlening via het internet of andere netwerken van derden.

Bepaalde links op de website leiden naar externe bronnen onderhouden bij derde partijen waarover JsD Dogsecurity geen controle heeft. JsD Dogsecurity is geen vertegenwoordiger en geeft geen garanties voor de accuraatheid of enig ander aspect in relatie tot deze bronnen.

Indien iets van het voorafgaande om de een of andere reden niet volledig uitvoerbaar is, dan zal het overige desondanks volledig van toepassing blijven.

Het is onder geen beding toegestaan de website, of enig gedeelte hiervan te kopiëren of op enige wijze te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JsD Dogsecurity.